top of page

  Bescherm de Aarde, verander de wet.

Ecocide

Het woord ecocide refereert aan de grootschalige beschadiging, de vernietiging of het verlies van ecosystemen – ernstige schade aan de natuur die wijdverspreid of langdurig is. Het betekent letterlijk "het doden van iemands thuis". 

Op dit moment wordt hier wereldwijd meestal niemand verantwoordelijk voor gehouden.

 

Het is tijd om de regels te veranderen. Het is tijd om ons thuis te beschermen.

 

Samen met een groeiende wereldwijde beweging van advocaten, diplomaten en bezorgde burgers werken we eraan om ecocide tot een internationale misdaad te maken

Screenshot 2024-02-12 at 13.39.07.png

 

 

Ecocide wetgeving en de rechten van het Kind

Managementsamenvatting     

Volledig rapport

“Ecocide” betekent het verrichten van onrechtmatige of moedwillige handelingen met de wetenschap dat er een aanzienlijke kans bestaat dat ernstige alsmede omvangrijke dan wel langdurige schade aan het milieu wordt toegebracht door deze handelingen.

~ Onafhankelijk expertisepanel voor de juridische definitie van ecocide, Juni 2021

December 2021

In België wordt de internationale definitie genoemd in de resolutie die het parlement heeft aangenomen en waarin de beginselen van het Belgische recht zijn opgenomen:

Onwettige handelingen of handelingen die het gevolg zijn van een ernstig gebrek aan voorzorg of vooruitziendheid, begaan in de wetenschap dat die handelingen naar alle waarschijnlijkheid ernstige schade aan het milieu zullen toebrengen, die uitgebreid of blijvend zijn.

bottom of page