top of page

Belgische regering stelt voor om ecocide op te nemen in het strafwetboek

Screenshot 2022-11-21 at 23.10.59.png

Het Belgische Strafwetboek wordt voor het eerst sinds 1867 grondig herzien. De Belgische regering stelt voor om een aantal nieuwe misdaden in het strafwetboek op te nemen, waaronder femicide, aanzetten tot zelfmoord en ecocide.

De tekst van het nieuwe artikel over een misdaad ecocide werd bekend gemaakt door minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, Zakia Khattabi: 

"Ecocide is het opzettelijk plegen van een illegale handeling die ernstige, grootschalige en langdurige schade aan het milieu veroorzaakt, met de wetenschap dat deze handelingen dergelijke schade toebrengen".

Het voorstel is geïnspireerd door de internationale consensus definitie zoals voorgesteld door het onafhankelijke panel van experts, bijeengeroepen door de Stichting Stop Ecocide Foundation. Op het eerste gezicht lijken de drempels voor ecocide in het Belgische voorstel hoger te zijn. De officiële tekst van het voorstel is echter nog niet beschikbaar.
 
Het voorstel voor het nieuwe strafwetboek zal de komende maanden in het federaal parlement behandeld worden. Amendementen kunnen nog worden ingediend, waarna over de finale tekst zal worden gestemd.  

Met deze wet zou België de tweede lidstaat in Europa worden (na Frankrijk) die ecocide opneemt in het strafrecht. En België zou als eerste in Europa ecocide erkennen als misdaad van de hoogste categorie inzake de meest ernstige, wijdverspreide en langdurige schade aan de natuur.

Dat ecocide zo snel haar weg vindt in het strafrecht is een uiterst positieve ontwikkeling. Ze getuigt van een veranderend bewustzijn in de maatschappij en betekent een belangrijke stap in de richting van een nieuwe denkwijze. Hopelijk zet het ook anderen aan om initiatieven te nemen voor nationale ecocide wetgeving en voor het ondersteunen van ecocide op regionaal en internationaal niveau.   

“Naast de internationale dynamiek, en om haar alle kans op slagen te geven, is het belangrijk dat ook individuele landen de weg wijzen”, zegt Minister Khattabi. “Het verheugt me ten zeerste dat België zich bij de voorliggers aansluit in deze aangelegenheid. Ik dank mijn collega Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie, voor de uitstekende samenwerking".

bottom of page