top of page

België, het eerste Europese land dat ecocide aan de orde stelt bij het Internationaal Strafhof

Screenshot 2022-11-21 at 23.27.50.png

België is het eerste Europese land dat het strafbaar stellen van ecocide aan de orde stelt bij het Internationaal Strafhof ... de officiële verklaring aan de Vergadering van lidstaten van het ICC werd afgelegd door de Belgische vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, zij verklaarde vorige week:

 “Ik zou ook graag van deze gelegenheid gebruik willen maken om de aandacht van de lidstaten te vestigen op de tragedie van ernstige milieumisdrijven. België is van mening dat het nuttig zou zijn om de mogelijkheid te onderzoeken om misdaden die bekend staan als ‘ecocide’ in het Statuut van Rome op te nemen in het kader van het werk van onze komende zittingen.”

 Het is geweldig om te zien dat de Belgische regering de toezeggingen in haar vierjarenprogramma begint na te komen.

 Origineel uittreksel in het Frans:

 "Je souhaite également profiter de cette interventie voor attirer l’attention des Etats parties sur le drame que constitue la perpétration de crimes graves à l'environnement. De Belgische schatting van de onderzoeksmogelijkheid voor de introductie van de misdaden, dit is de "doodsoorzaak" in het systeem van het Statuut van Rome, in het kader van de travaux van niet-geproduceerde sessies. "

 

 Lees hier de volledige officiële verklaring door vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès.

bottom of page