top of page
Image by The Climate Reality Project
Persberichten
BELGIË: REGERING STELT VOOR OM
ECOCIDE OP TE NEMEN IN HET NATIONALE STRAFRECHT

Als onderdeel van de eerste grote herziening van het strafwetboek in meer dan een eeuw heeft de Belgische regering voorgesteld ecocide als misdrijf in het nationale recht op te nemen, een stap die wordt bepleit door de minister van Klimaat, Milieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, Zakia Khattabi.  Het nieuwe misdrijf is opgenomen in de hervormingen van "Boek 2" van het Strafwetboek, voorgesteld door federaal minister van Justitie Vincent van Quickenborne.

 

De kern van het voorgestelde misdrijf is door minister Khattabi als volgt onthuld:

"het opzettelijk begaan van een onwettige handeling die ernstige, wijdverspreide en langdurige schade aan het milieu veroorzaakt, wetende dat dergelijke handelingen dergelijke schade veroorzaken".

 

Hoewel de reikwijdte iets beperkter is komt dit duidelijk overeen met de definitie die internationaal op een consensus kan rekenen en werd ontworpen door het panel van onafhankelijke deskundigen dat werd bijeengeroepen door de Stop Ecocide Foundation.  

 

Het wetsontwerp (waarvan de volledige tekst nog niet beschikbaar is) zal de komende weken in het federaal parlement worden besproken. Er kunnen amendementen worden ingediend en uiteindelijk zal over de definitieve tekst gestemd worden .  

 

Met dit wetsontwerp wordt België het eerste Europese land dat ecocide erkent als een afzonderlijk misdrijf dat specifiek betrekking heeft op de ernstigste en langdurigste schade aan de natuur.  Dit is een zeer positieve ontwikkeling en zal andere landen aanmoedigen om hun binnenlandse wetgeving aan te passen, alsook om het initiatief op regionaal en internationaal niveau te steunen.

 

“Het is belangrijk dat Staten de weg voor ecocide vrijmaken om de internationale dynamiek errond te bevorderen en het initiatief alle kans tot slagen te geven”, verklaarde minister Khattabi.  "Ik ben verheugd en wordt gefeliciteerd omdat België tot de koplopers op dit gebied behoort. Ik dank mijn collega Vincent Van Quickenborne voor de uitstekende samenwerking op dit gebied."


 

Het voorgestelde misdrijf is het resultaat van een samenwerking tussen de ministeries van Milieu en Justitie.

bottom of page