top of page
Screenshot 2023-01-03 at 22.50.09.png

FAQs - Voor activisten en campagnevoerders

Hier vind je de meest gestelde vragen aan Stop Ecocide International

Ik ben een activist en demonstreer tegen ecocide- als ik mij aanmeld als Aardebeschermer, helpt mij dat dan?

Jazeker, zodra je als Aardebeschermer bent aangemeld, ontvang je van ons een rechtsgeldig Aardebeschermers Trust Document op jouw naam. Dit ondertekende document kan als bewijsstuk in de rechtbank gebruikt worden met een beroep op de vrijheid van geweten, een universeel mensenrecht (Artikel 9 EVRM, Artikel 18 UVRM). Het toont namelijk aan dat je geen crimineel bent, maar dat je als Aardebeschermer met gewetensbezwaren handelde met als doel om verder onrecht en schade aan mens en natuur te voorkomen.

Hoewel het geen bepaalde uitkomst kan garanderen in termen van vrijspraak of veroordeling, geeft het je de mogelijkheid om uit te leggen WAAROM je deelnam aan een vreedzame directe actie (om de Aarde / je gemeenschap / toekomstige generaties te beschermen) en je in staat te stellen bewijs te presenteren als ondersteuning van je actie.
Meer informatie.

In welke landen is dit document geldig?
Het Aardebeschermers Trust Document heeft wereldwijd in bijna alle landen een wettelijke geldigheid omdat het is gelegaliseerd met een apostille (een rubberstempel of een sticker). Of het je daadwerkelijk vrijpleit in een rechtbank hangt af van de rechtsgang in je land en aan de acties die je hebt gevoerd.

Zijn Aardebeschermers eerder vrijgepleit in de rechtbank?
Jazeker. In het Verenigd Koninkrijk zijn meerdere voorbeelden van Aardebeschermers die het Aardebeschermers Trust Document gebruikt hebben en er is tenminste een vrijspraak bekend: de jury van het Crowns Court verklaarde de zeven Extinction Rebellion activisten 'niet schuldig'! (April 2021, ‘Shell 7’). Vrijspraak is zeker niet gegarandeerd maar er zijn andere zaken bekend waarbij Aardebeschermers er dankzij het Trust Document met minimale straffen vanaf zijn gekomen.

Ik ben al eerder gearresteerd tijdens een demonstratie. Kan ik me nog steeds opgeven als Aardebeschermer en het gebruiken als bewijs?
Opgeven kan altijd en doe dat bij voorkeur voordat je mee gaat doen aan een demonstratie. Je staat sterker als je tijdens een demonstratie het document op zak hebt.

Wat hebben Extinction Rebellion en Stop Ecocide met elkaar te maken? Stop Ecocide en Extinction Rebellion zijn twee aparte organisaties. Extinction Rebellion blijft buitengewoon effectief in het luiden van het alarm over de ecologische en klimaatcrisis, terwijl Stop Ecocide een verreikende oplossing voor de crisis presenteert door een internationale misdaad van ecocide te ondersteunen die zodra deze erkend wordt, de schade zal stoppen. Lees er meer over in deze blogpost.

Ik ben als activist aangesloten bij Extinction Rebellion en het Aardebeschermers Trust Document wordt niet in hun trainingen of literatuur genoemd. Hoe kan dat?
XR is een gedecentraliseerde organisatie en is actief op verschillende terreinen op verschillende manieren. We moedigen onze connecties binnen XR actief aan om over het Aardebeschermers Trust Document te vertellen en dit als instrument in hun trainingen op te nemen en om hun leden te vragen onze campagne te steunen door van ecocide een internationale misdaad te maken. We zijn ons er van bewust dat dit instrument het beste werkt wanneer beklaagden zichzelf representeren in plaats van dat ze zich laten vertegenwoordigen door een advocaat, en geen enkele arrestant mag ooit onder druk worden gezet om een bepaalde benadering van zijn proces te volgen, of om zichzelf te vertegenwoordigen als hij zich daarbij niet op zijn gemak voelt om dat te doen.

Mijn gemeente/land ondervindt de gevolgen van ecocide. Kunnen jullie ons helpen?
Onze focus ligt niet op het bestrijden van een specifieke ecocide, maar op het invoeren van een internationale wet - de misdaad van ecocide - die feitelijk in staat is om zaken als de jouwe over de hele wereld aan te pakken. Omdat bedrijven en regeringen op dit moment kunnen doen wat ze willen, omdat er geen wet is om dit te voorkomen of te verbieden. Zie onze pagina ‘Your Frontline’ voor meer details en advies.

N.B. we hebben een gastblog waarmee andere Nederlandse organisaties en NGO's een platform wordt geboden om hun verhalen en perspectieven te delen mbt de vernietiging van ecosystemen die wereldwijd plaatsvindt. Deze bijdrage kun je mailen naar info@stopecocide.nl.

Ik wil een bedrijf/wereldleider die ecocide pleegt aanklagen. Kunnen jullie mij helpen?
De focus van onze campagne ligt niet op bestaande regelgeving, en het ligt niet op het burgerlijk recht (proces / aanklacht), dus we zijn niet de aangewezen organisatie om u hierbij te helpen. Onze focus ligt op het creëren van nieuw strafrecht (vervolging).

Als je juridische stappen wilt ondernemen bij een strafrechtbank omdat je opkomt voor je gemeenschap of omdat je de Aarde wilt beschermen tegen ecocide, zie dan de bovenstaande vragen.

L'écocide dans le code pénal Belge: About Us
bottom of page