top of page
Qu'est-ce que l'écocide?: About Us
forest-fire-high-res.jpg

Wat is ecocide?

Screenshot 2021-05-25 at 10.57.07.png

Onttrekking van mineralen uit de bodem.

Koper, ijzererts en goud mijnindustrieën

ECOCIDE is de grootschalige beschadiging, de vernietiging of het verlies van ecosystemen – wijdverspreide, ernstige of langdurige schade aan de natuur.

Dit is de juridische definitie die we steunen:

Onwettige handelingen of handelingen die het gevolg zijn van een ernstig gebrek aan voorzorg of vooruitziendheid, begaan in de wetenschap dat die handelingen naar alle waarschijnlijkheid ernstige schade aan het milieu zullen toebrengen, die uitgebreid of blijvend zijn.

 

Hieronder enkele voorbeelden die door een wetgeving voor ecocide kunnen worden aangepakt:

OCEAANVERVUILING

Screenshot 2021-05-25 at 10.52.57.png

 

Industriële visserij

Praktijken als diepzee sleepnettenvisserij die complete ecosystemen verwoesten door het baggeren van de oceaanbodem, en overbevissing met als gevolg een enorm verlies aan biodiversiteit.

Screenshot 2021-05-25 at 10.53.03.png

Olielekken

Talloze voorbeelden van rampen, waarvan de ergste de Deepwater Horizon in 2010 die een oliedrab veroorzaakte over een oppervlakte van meer dan 140.000 vierkante km met een geschatte 1.770 km aan verontreinigde kustlijn.

Screenshot 2021-05-25 at 10.53.09.png

Plasticvervuiling

Productie, transport en afval van de plasticindustrieën spelen een grote rol in de alles doordringende ‘plasticsoep’.

Screenshot 2021-05-25 at 10.53.22.png

Diepzeemijnbouw

Deze jonge mijnindustrie leidt nu al tot de roep om een moratorium, vanwege de desastreuze gevolgen van de verstoring en vervuiling in de Stille Oceaan.

LAND & WATER VERONTREINIGING

Screenshot 2021-05-25 at 10.57.25.png

Olie lekken

De rivierdelta van de Niger lijdt al tientallen jaren onder aanhoudende olielekkages door olieboormaatschappijen en is nog steeds één van de meest verontreinigde gebieden op Aarde.

Screenshot 2021-05-25 at 10.57.32.png

Mijnen

Van goud delving…

Screenshot 2021-05-25 at 10.57.38.png

… tot bergtop verwijdering. De mijnindustrie in al zijn varianten is recordhouder wat betreft ernstige land -en watervervuiling.

Teerzanden

De Athabasca teerzanden in Canada, vormen ‘s werelds grootste gebied van teerzandoliewinning, met catastrofale gevolgen voor flora en fauna en inheemse grond. Ze laten diepe littekens achter in het landschap die zelfs vanuit de ruimte zichtbaar zijn.

Screenshot 2021-05-25 at 10.57.46.png
Screenshot 2021-05-25 at 10.57.51.png

Schaliegas winning

De giftige effecten van deze onconventionele manier van olie -en gaswinning zijn uitgebreid gedocumenteerd en hebben opeenstapelende gevolgen.

Screenshot 2021-05-25 at 10.57.57.png

Textiel chemicaliën

De textielindustrie heeft een zeer vervuilende impact. Giftige chemicaliën die bij het verven worden gebruikt, worden via het afvalwater geloosd.

Screenshot 2021-05-25 at 10.58.03.png

Landbouwgif

Bodems,

Screenshot 2021-05-25 at 10.58.09.png

Riviernetwerken,

Screenshot 2021-05-25 at 10.58.15.png

en insectenpopulaties worden allemaal ernstig bedreigd door de industriële landbouw vanwege de toepassing van gif en monocultuur.

ONTBOSSING

De grootste bedreiging voor zowel de biodiversiteit als voor het klimaat is ontbossing. Vooral het verdwijnen van tropische regenwouden, die de rijkste ecosystemen herbergen en die het klimaat van de hele planeet regelen.  

Screenshot 2021-05-25 at 10.56.54.png

Industriële veehouderij

Veeteelt voor de productie van rundvlees is oorzaak nummer 1 van de ontbossing van het Amazonewoud…

Screenshot 2021-05-25 at 10.57.01.png

… samen met grootschalige sojaplantages ten behoeve van voedselvoorziening voor de industriële veehouderij.

Screenshot 2021-05-25 at 10.57.13.png

… en olieboringen dragen allemaal bij aan ontbossing, en vergiftiging van landschappen en rivierbekkens.

Screenshot 2021-05-25 at 10.57.19.png

Palmolie en houtproductie (monoculturen)

Dit zijn de voornaamste oorzaken van ontbossing in Indonesië en Maleisië.

LUCHTVERVUILING

Screenshot 2021-05-25 at 10.58.20.png

Rampen en chemische wapens

Vele voorbeelden, waaronder die van de tragedie van
Bhopal in India, als het ergste beschouwd.

Screenshot 2021-05-25 at 10.58.26.png

… in verband met het gebruik van het chemische wapen Agent Orange werd het woord ‘ecocide’ voor het eerst bevestigd.

Screenshot 2021-05-25 at 10.58.31.png

Radioactieve besmetting

Kernrampen zoals in Tsjernobyl en Fukushima.

Screenshot 2021-05-25 at 10.58.36.png

…radioactieve besmetting door het testen …

Screenshot 2021-05-25 at 10.58.42.png

… maar ook de olie industrie is recentelijk gebleken erbij betrokken te zijn.

Screenshot 2021-05-25 at 10.58.48.png

… maar ook de olie industrie is recentelijk gebleken erbij betrokken te zijn.

Screenshot 2021-05-25 at 10.58.53.png

Industriële uitstoot

Ons klimaat - het allesoverkoepelende ecosysteem - kan alleen stabiel blijven als we bepaalde planetaire grenzen respecteren, dus de fossiele brandstof industrie…

Screenshot 2021-05-25 at 10.58.59.png

…landbouw

Screenshot 2021-05-26 at 23.30.17.png

…en beton industrie zijn hier allemaal bij betrokken in de productie fase.

Klimaat en ecologische noodsituaties zijn het resultaat van vele jaren van dit soort schadelijke industriële activiteiten. Het grootste deel van de risico's zijn al decennia lang bekend bij de bedrijven die er desondanks toch voor kiezen om deze praktijken voort te zetten. De verantwoordelijkheid ligt bij hen die beslissingen nemen aan de top van industrie, financiën en overheid.

Als burgers kunnen en moeten we verantwoordelijkheid nemen voor wat we eten en kopen, maar gewone burgers nemen die beslissingen over investeringen en beleid op hoog niveau niet. Gewone burgers kunnen daarom niet de schuld krijgen van ecocide.

Maar we kunnen wél helpen om het te stoppen. Ontdek nu… hoe we dat doen.

Tekst  Stop Ecocide International

bottom of page