top of page

S T O P    E C O C I D E    F O U N D A T I O N   

EU MILIEUCRIMINALITEITSRICHTLIJN

STANDPUNT

Steun voor de EU in het proces van erkenning van de misdaad van ECOCIDE

 

De EU-richtlijn van 2008 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht wordt momenteel herzien. In het huidige ontwerp wordt ecocide wel genoemd in de preambule, maar een zelfstandige strafbepaling waarin ecocide verboden wordt ontbreekt in het voorstel.

Wij zijn van mening dat ecocide moet worden toegevoegd als een nieuw strafbaar feit, waardoor een afdwingbaar afschrikmiddel wordt gecreëerd voor de meest ernstige schade aan de natuur die omvangrijk of langdurig is.

 

Erkenning van ecocide als een misdrijf in de richtlijn zal: 

  • de bestaande milieuwetgeving in alle lidstaten van de EU ondersteunen en versterken;

  • een hoognodige begrenzing voor economische activiteit creëren;

  • positieve verandering en innovatie in beleid en bedrijfsleven mogelijk maken.

 

Dit is een juridische en morele kans voor de EU om het voortouw te nemen bij de bescherming van het leven op Aarde: voor ons, voor onze kinderen en voor alle levende wezens.  

Vertel de EU dat ze die kans moeten grijpen.

 

Toon jouw steun door onderstaand standpunt te tekenen.

STOP ECOCIDE FOUNDATION

ten aanzien van de herziene EU-richtlijn inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht   

Samenvatting:
 

Versterking van het internationale en Europese juridische kader in de context van milieumisdrijven: erkenning van "ecocide" als essentieel beschermmiddel tegen de ergste vormen van schade…

 

...de internationale gemeenschap is in niet mis te verstane bewoordingen gewezen op de dringende noodzaak om maatregelen te nemen die in verhouding staan tot de mondiale crisis waarmee we worden geconfronteerd. De erkenning van ecocide als misdrijf in de context van de herziening van de milieucriminaliteitsrichtlijn van 2008 zal bestaande wetgeving ondersteunen en een cruciaal juridisch instrument aanreiken dat momenteel ontbreekt. Het zal blijk geven van leiderschap en compassie, een morele en juridische ondergrens creëren en een broodnodige leidraad vormen voor industriële leiders en beleidsmakers in deze kritieke periode, aangezien de economische en beleidsbeslissingen die nu worden genomen niet alleen gevolgen zullen hebben voor onszelf en onze dierbaren, maar ook voor miljoenen soorten en vele, vele generaties in de toekomst.

Daarom nodigen wij de Europese Unie uit om deze strategische kans te benaderen als de krachtigste - en misschien wel de meest bepalende – nalatenschapskwestie van onze tijd.

Wil je meer doen? 
Screenshot 2022-10-02 at 22.53.41.png

Teken De petitieWeMove Europa

In samenwerking met Stop Ecocide International enStijging voor Klimaat België

Ontdek onze mobilisatie voor de erkenning van de misdaad ecocide in Europa:

Screenshot 2022-04-19 at 14.10.28.png
bottom of page