top of page

WERELDWIJDE MOBILISATIE VOOR DE ERKENNING VAN ECOCIDE.

20 -25 maart 2022. 

In deze allereerste wereldwijde mobilisatie voor de erkenning van ecocide werkten burgers, activisten en volksvertegenwoordigers uit alle sectoren van de samenleving samen rond één enkele boodschap: Stop Ecocide Everywhere.

 

Een centraal doel van de mobilisatie was om de Europese Unie te vragen ecocide te erkennen in het Europese recht, in het kader van de richtlijn over misdrijven tegen het milieu - het ontwerp voor een nieuwe Europese richtlijn inzake de bescherming van het milieu door het strafrecht.  

 

Maar deze week van mobilisatie was ook een kans voor mensen over de hele wereld om zich uit te spreken over de noodzaak om ecocide op internationaal niveau strafbaar te maken. Momenteel ontbreekt het wettelijke kader om deze wereldwijde crisis, de klimaatverandering en de ecologische instorting aan te pakken.

WhatsApp Image 2022-03-28 at 2.00.33 PM.jpeg

WAT ER IS GEBEURD ? (In het kort : )

Screenshot 2022-04-19 at 12.37.50.png

In Denemarken hebben twee partijen, Volt en de Frie Grønne (Onafhankelijke Groenen), hun steun uitgesproken voor de strafbaarstelling van ecocide. Frie Grønne (Onafhankelijke Groenen) Kamerlid Susanne Zimmer zal minister van Buitenlandse Zaken Jeppe Kofod oproepen voor een vraag-en-antwoorddebat in het Folketing (Deense parlement) op 20 april, met het verzoek het standpunt van de regering te verduidelijken. Zimmer zal Kofod interpelleren of hij van plan is de internationale beweging te volgen om ecocide toe te voegen aan het Statuut van Rome.

 

In Schotland diende Monica Lennon een voorstel in bij het Schotse parlement, ter ondersteuning en erkenning van de International Week of Action #StopEcocideEverywhere, en "verwelkomt actie in Schotland om de ecocidewetgeving te onderzoeken en bij te dragen tot wat wordt gezien als de wereldwijde beweging voor ecocidewetgeving".

Screenshot 2022-04-19 at 12.37.57.png

 

 

 

 

Ook parlementariërs uit Canada (Elizabeth May, hier afgebeeld), Italië (Rosa d'Amato) en Cyprus (Alexandra Attalides) hebben op sociale media publiekelijk hun steun uitgesproken voor de mobilisatie.

Screenshot 2022-04-19 at 13.07.06.png

 

 

In IJsland werd een resolutie ingediend bij de Alþingi (IJslands parlement) waarin werd opgeroepen tot steun voor de erkenning van ecocide als een internationale misdaad en voor nationale ecocidewetgeving. Ze kreeg steun van verschillende partijen, waaronder de Piratenpartij, Liberal Reform, sociaal-democraten en de linkse Groenen.

 

"De strijd om ecocide erkend te krijgen als een schending van het internationaal recht is essentieel om onszelf en toekomstige generaties te beschermen." - Andrés Ingi Jónsson, parlementslid voor de Piratenpartij die de resolutie heeft ingediend.

Wat gebeurde er in Brussel?

Diverse evenementen georganiseerd  door End Ecocide Belgium en Rise for Climate Belgium in samenwerking met End Ecocide on Earth en Stop Ecocide International en met deelname van leden van het Europees Parlement, activisten en maatschappelijke organisaties vonden plaats: 

SOLIDARITEIT MET  FIRDAYS FOR FUTURE / YOUTH FOR CLIMATE

We wilden onze solidariteit betuigen met jonge stakers over de hele wereld en hun oproep tot actie versterken: People Not Profit".  

Ook persoonlijkheden als Greta Thunberg, Adélaide Charlier en Anuna Dewever steunen onze beweging.  

276320246_4961293937291610_2891502372079271258_n.jpg
276320246_4961293937291610_2891502372079271258_n.jpg
276119975_4948526361901701_1544977896387339001_n.jpg

STRATEGISCHE ACTIE 

Op 2 25 maart 2022, hebben we een brief gestuurd, mede ondertekend door onze partners, aan de ministers van Justitie en Milieu en aan de leden van het Europees Parlement, met het verzoek om de kans te grijpen om de meest ernstige misdaad tegen het milieu te veroordelen onder de Richtlijn milieucriminaliteit.

Dit initiatief vond plaats in Finland,  in Italië, Duitsland, Denemarken en Spanje.

276320246_4961293937291610_2891502372079271258_n.jpg
277361791_4959956827425321_6243336135661524501_n-2.jpg
Screenshot 2022-04-19 at 15.47.44.png
Screenshot 2022-04-19 at 15.47.53.png
Screenshot 2022-04-19 at 12.39.45.png
Screenshot 2022-04-19 at 12.39.58.png
Screenshot 2022-04-19 at 12.39.53.png

WAT GEBEURDE DE REST VAN EUROPA?

In Amsterdam organiseerde Stop Ecocide Nederland een zeer succesvolle rondetafelgesprek met meerdere sprekers.

In Reykjavik werd een seminar gehouden in het Kjarvalsstaðir-museum, waaraan werd deelgenomen door een parlementslid, een natuurwetenschapper, een internationale advocaat en een leider van een milieuorganisatie.

In Madrid en Barcelona verzamelden activisten zich buiten de vertegenwoordiging van de Europese Commissie, terwijl in Segovia mensen hun "Stop Ecocide"-banners op straat hingen.

In Rome nam Stop Ecocidio Italia deel aan de viering van de 65e verjaardag van het Verdrag van Rome, georganiseerd door Volt Italia, en nam deel aan de officiële toespraken.

In Bologna zetten studenten een stand op voor de universiteit.

In Stirling namen Schotse activisten creatieve actie om hulde te brengen aan vermoorde en vermiste natuurbeschermers.

 

In Bremen , Duitsland, werd een informatiestand opgezet op het marktplein van de stad, waar Stop Ecocide Deutschland folders uitdeelde en contact had met voorbijgangers.

In Parijs vond een conferentie plaats met NGO-leiders en juridische experts, terwijl in Straatsburg een kleine groep vastberaden jongeren van Youth for Climate Alsace een symbolische actie organiseerde voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

In Kopenhagen ontmoette Stop Ecocide Denemarken een parlementslid, Susanne Zimmer, van de Frie Grønne (Onafhankelijke Groenen), en kreeg hun steun om de strafbaarstelling van ecocide te bevorderen.

Screenshot 2022-04-19 at 12.40.03.png
Screenshot 2022-04-19 at 12.40.03.png
Screenshot 2022-04-19 at 12.40.03.png
Screenshot 2022-04-19 at 12.40.09.png
Screenshot 2022-04-19 at 12.40.09.png
Screenshot 2022-04-19 at 12.40.09.png
Screenshot 2022-04-19 at 12.40.15.png

WAT IS ER BUITEN DE EUROPESE GRENZEN GEBEURD?

Peru  Sin Ecocidio verzamelde inheemse leiders, activisten en leden van het maatschappelijk middenveld voor het Paleis van Justitie. Door middel van liederen, gebeden en toespraken zorgde de bijeenkomst voor bewustwording bij gemeenschappen.

" Los pueblos se unen para decir paremos la destrucción de nuestra madre Tierra ". 

" Ama Wañuy Pacha " (Stop Ecocidio in Quechua)

In Turkije vonden gedurende de week verschillende evenementen plaats waar het onderwerp ecocide aan de orde werd gesteld door de Türkiye Climate Justice Coalition.  

 

" We zijn een overkoepelend platform waar NGO's, vakbonden en kamers hun bevoegdheden en expertise bundelen. Onze oproep is klaar om de reikwijdte van de milieuwetgeving te herzien en ecocide te integreren in de Turkse wetgeving ." - İlksen Dinçer Baş, activist van de Climate Justice Coalition Türkiye, werkgroep voor ecocide.

In de Democratische Republiek Congo plantten burgers en studenten bomen als onderdeel van een lokaal herstelproject en droegen ze bij aan de #StopEcocideEverywhere-fotoactie.

LANCERING VAN DE KUNSTENAARSCAMPAGNE VOOR DE ECOCIDEWET.

Op zondag 20 maart, de International Ecocide Recognition Day , werd het Artists for Ecocide Law Network gelanceerd: een wereldwijde gemeenschap van kunstenaars, muzikanten en beeldend kunstenaars die de beweging ondersteunen om van ecocide een internationale misdaad te maken.

Screenshot 2022-04-19 at 12.40.46.png
bottom of page