top of page
Image by Alexander Rotker

Erkenning van de rechten van de natuur

We moeten zo snel mogelijk rekening houden met de rechten van de natuur in onze rechtssystemen.

Dit veronderstelt een verandering van paradigma omdat we dan zouden evolueren naar een biocentrische samenleving , dat wil zeggen een systeem dat een intrinsieke waarde erkent in alle levende wezens en waar de mens vooral behoort tot de gemeenschap van levende wezens en dit, op een gelijkwaardige manier tot de andere leden, omdat ze een onderlinge afhankelijkheid delen.

 

Dit principe van het verlenen van rechten aan de natuur is gebaseerd op de theorie dat entiteiten waarde hebben door hun bestaan , in plaats van de waarde die ze produceren voor de menselijke samenleving."

Daarom moeten we de rechten van de natuur verdedigen , in naam van de intrinsieke waarde van onze ecosystemen en de  onderlinge afhankelijkheid van alle levende wezens. 

L'écocide dans le code pénal Belge: About Us
bottom of page