top of page
Tall Buildings

OPEN BRIEF VAN DE BEDRIJFS- EN FINANCIËLE WERELD.

OPEN BRIEF

4.png

Resolutie - December 2021

Wettelijke kaders verbeteren: het bedrijfsleven roept regeringen op de ecocidewetgeving te steunen

Bedrijven, financiële instellingen en regeringen hebben een uitgelezen kans om te reageren op de klimaatverandering en de ecologische crisis.   

Door nu samen op te treden en degenen die verantwoordelijk zijn voor onwettige of moedwillige destructieve praktijken ter verantwoording te roepen, kunnen we betere en eerlijkere manieren van zakendoen creëren die ondersteund worden door stevige internationale wettelijke kaders.

Het schrijnend gevolg van de snelle economische vooruitgang is dat al tientallen jaren massale schade wordt toegebracht aan de natuur en vitale ecosystemen. Tot nu toe is bijna niemand verantwoordelijk gesteld voor de ernstigste schade,, die steeds vaker ecocide wordt genoemd.*

De gecumuleerde schade tast de levensondersteunende systemen van de Aarde aan en veroorzaakt zo  de klimaat- en biodiversiteitscrisis. De gevolgen zijn ingrijpend, zowel voor de mens als de natuur - en onvermijdelijk ook voor het bedrijfsleven .

​​

Het bedrijfsleven is, net als alles op aarde, afhankelijk van gezonde ecosystemen

Voor het eerst in de geschiedenis wordt de mensheid geconfronteerd met de grimmige waarheid dat de toekomst van het leven op aarde volledig afhangt van onze acties en de beslissingen die we vandaag nemen. Daarom treden wij als bedrijven naar voren en roepen we op tot onmiddellijke veranderingen.  

​​

Iedereen is verplicht binnen de grenzen van de wet te leven. De huidige regelgeving blijkt echter niet voldoende om ernstige en wijdverspreide schade of schade op lange termijn te voorkomen; evenmin ondersteunt ze de stabiliteit die het bedrijfsleven nodig heeft om goed te gedijen.  Om duurzame bescherming te bieden aan de ecosystemen die al het leven in stand houden is een kader nodig dat sterker is en meer ondersteuning biedt dan wat we vandaag kennen.
 

Naar een veilige toekomst en een gezond ondernemingsklimaat. 

​Als leden van de bedrijfs- en financiële wereld  geloven wij dat het essentieel is om nu meteen ecocide internationaal te erkennen als misdaad en zo duurzame bescherming te garanderen voor al het leven op Aarde.


Ecocide als internationale misdaad erkennen biedt een juridisch vangnet dat de ergste schade te voorkomt, het naleven van beschermende wetten  sterk aanmoedigt en de leemten opvult in de bestaande, versnipperde milieuwetgevingen. Het biedt ook een duurzame toekomst en dus talrijke voordelen voor bedrijven en financiële instellingen.  

Zo zal het  innovatie bewerkstelligen; investeringen in nieuwe, circulaire bedrijfsmodellen stimuleren; het speelveld voor duurzaam ondernemen gelijktrekken; operationele- en reputatieschade beperken; en een duurzaam bestuur bevorderen, waarbij we samenwerken met de natuur ipv haar te ondermijnen.  

Het wordt tijd dat regeringen in actie schieten.

Als leden van de bedrijfs- en financiële wereld roepen wij de overheid op ecocide als misdaad op te nemen in het nationale strafrecht én bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, alsook om zich constructief op te stellen in het groeiende, wereldwijde debat om dit te realiseren.

Screenshot 2023-03-23 at 23.52.49.png

*Juridische definitie van ecocide zoals overeengekomen en voorgesteld door het onafhankelijke expertisepanel, bijeengeroepen door Stichting Stop Ecocide.

They have signed our business letter
ZIJ HEBBEN AL GETEKEND!
Screenshot 2023-04-24 at 09.48.05.png

PIVOT POINT RAPPORT
Race to Zero rapport erkent ecocidewetgeving als belangrijke motor voor klimaatactie.


De ecocidewetgeving wordt sterk benadrukt in het recente rapport "Race 2 Zero Pivot Point" over het belang van de overgang van vrijwillige naar regelgevende maatregelen om de klimaatactie te versnellen.

Het rapport werd voorgesteld aan de media en de aanwezige bedrijfsleiders tijdens de New York Climate Week en de High Level Week van de Algemene Vergadering van de VN, op het United Nations Climate Action: Race to Zero and Race to Resilience Forum. 

Het bevat een belangrijke sectie over de ecocidewetgeving als een drijfveer en invloed in dit proces, zie hoofdstuk 7 sectie (c) van het rapport (p. 58).

Screenshot 2022-11-06 at 04.17.00.png

INVESTEERDERS ROEPEN OPNIEUW OP OM ECOCIDE STRAFBAAR TE MAKEN

Het International Corporate Governance Network (ICGN) is een organisatie van beleggers die samen wereldwijd 70 000 miljard dollar beheren. In haar verklaring op COP27 roept ze overheden op om ecocide strafbaar te stellen.

Screenshot 2022-12-02 at 10.10.13.png
 ECOCIDEWETGEVING: GOED VOOR BEDRIJVEN
Screenshot 2022-11-06 at 04.33.44.png

ZEKERHEID  

Wanneer de regels en voorschriften duidelijk zijn, kunnen bedrijven met succes risico's beheren en plannen met vertrouwen. Dan is het duidelijk binnen welke grenzen je veilig kunt handelen en waarbinnen je kunt streven naar een financieel gezond bedrijf - de investeerders, verzekeraars en aandeelhouders weten dat dan ook.  

Screenshot 2022-11-06 at 04.33.58.png

GELIJK SPEELVELD  

Op dit moment ondervinden bedrijven die een duurzame bedrijfsvoering hanteren een concurrentienadeel.  Door een grens te stellen aan wat wettelijk en moreel aanvaardbaar is, wordt de meest duurzame bedrijfsvoering aangemoedigd, worden gelijke voorwaarden geschapen voor duurzaam ondernemen en worden degenen die het juiste doen, beloond.

Screenshot 2022-11-06 at 02.42.15.png

INNOVATIE  

Duidelijke grenzen zetten aan tot creativiteit en dragen bij aan een duurzame productieketen. Middelen en talent worden ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe, regeneratieve bedrijfsmodellen, in harmonie met de natuur.

Screenshot 2022-11-06 at 04.34.14.png

INVESTERINGEN  

Wanneer het steeds moeilijker wordt om de natuur te vernietigen, zullen investeringen en verzekeringen zich op natuurlijke wijze verplaatsen naar duurzame projecten. Beleid en bedrijfsvoering zullen dit voorbeeld volgen.

Screenshot 2022-11-06 at 04.34.21.png

EFFICIËNTIE  

Door met de natuur samen te werken in plaats van ertegen, wordt de bedrijfsvoering efficiënter en effectiever.

Screenshot 2022-11-06 at 04.34.36.png

BETROKKEN WERKNEMERS  

Het nieuwe juridische kader zal de beschikbare deskundigheid en kennis bij de werknemers stimuleren om in betere harmonie met de natuur te werken. De betrokkenheid, motivatie en tevredenheid van de werknemers zal toenemen.

Screenshot 2022-11-06 at 04.34.43.png

VERANTWOORDING  

Duidelijk in de wet vastgelegde verantwoordelijkheden zullen klimaat- en milieu-onrechtvaardigheid bij de bron aanpakken, zorgzaamheid stimuleren en er tevens voor zorgen dat besluitvormers hun verantwoordelijkheid ernstig nemen.

Screenshot 2022-11-06 at 04.34.51.png

TOEKOMSTBESTENDIGHEID  

Ecocidewetgeving zal bedrijfsmodellen aanmoedigen die in harmonie werken met een gezonde leefomgeving, waarbij een destructieve economie wordt vervangen door een eerlijke, regeneratieve economie.

bottom of page