top of page

Maak Ecocide Strafbaar

HOE MAKEN WE VAN ECOCIDE EEN INTERNATIONALE MISDAAD?

Op deze pagina leggen we uit wat de procedure is om van ecocide een misdaad te maken.

Op dit moment zijn in het Statuut van Rome, het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof (ICC), vier misdaden opgenomen:

  • Genocide

  • Misdaden tegen de Menselijkheid

  • Oorlogsmisdaden

  • Het misdrijf Agressie (onlangs toegevoegd)

Het Statuut kan worden gewijzigd zodat een vijfde misdaad toegevoegd kan worden:

  • ECOCIDE

Anders dan bij civiele rechtszaken waarbij meestal geldboetes worden opgelegd (die bedrijven beschouwen als zakelijke kosten, waarna ze gewoon verder kunnen gaan met het plegen van ecologische misdrijven), creëert strafrecht een sterker afschrikmiddel. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het financieren, toestaan of veroorzaken van ernstige milieuschade kunnen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden via strafrechtelijke vervolging.

Criminaliser l'écocide copy: About Us
Law

EEN SIMPELE PROCEDURE IN VIER STAPPEN:

1. Voorstel indienen

Elke staat die het Statuut van Rome heeft ondertekend, kan een voorstel voor een amendement indienen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC). Momenteel zijn er 123 staten (landen) aangesloten.

Screenshot 2021-06-15 at 00.10.15.png

Om het concept amendement in behandeling te kunnen nemen, moet een meerderheid van de stemgerechtigde lidstaten aanwezig zijn op de eerstvolgende jaarlijkse vergadering van lidstaten en hiertoe besluiten.

2. Amendement tekst vaststellen

Als het concept amendement ontvankelijk verklaard is, zullen de lidstaten de definitieve tekst van het amendement hoogstwaarschijnlijk bespreken tijdens een speciaal daartoe belegde Crime Review Conference. Tenminste 2/3 van de lidstaten moet instemmen met het amendement om aangenomen te worden.

L

Screenshot 2021-06-15 at 00.10.09.png

3. Toevoeging aan het Statuut van Rome

Als tenminste 2/3 meerderheid van de lidstaten (momenteel 82 landen) instemt  met het amendement zal het verbod op ecocide aan het Statuut van Rome

worden toegevoegd. Ecocide wordt  vanaf dat moment als internationale  misdaad erkend.

L

Screenshot 2021-06-15 at 00.12.31.png

4. Ratificeren

Om het verbod op ecocide in werking te laten treden moeten de lidstaten overgaan tot ratificatie. Hiermee wordt het amendement bekrachtigd volgens de procedure van de betreffende lidstaat. Uiterlijk een jaar na ratificatie moet het zijn opgenomen in hun nationale regelgeving.

L

Screenshot 2021-06-15 at 00.10.03.png

Deze wet creëert de basis voor een leefbare wereld

Tekst Stop écocide International

bottom of page