top of page
Love letter

S T O P    E C O C I D E    F O U N D A T I O N   

EU MILIEUCRIMINALITEITSCHRITLIJN

VRAAG DE EU OM ECOCIDE ALS MISDAAD TE ERKENNEN 

 

Rechtstreeks schrijven naar commissieleden van de Commissie Juridische Zaken (‘JURI’) is een krachtige en beproefde methode om leden van het Europees Parlement te laten weten wat de bevolking wil.

 

Kopieer en plak de voorbeeldbrief (hieronder), voeg eventueel je eigen boodschap toe, adresseer hem aan het parlementslid dat je wil contacteren en onderteken hem. Zorg ervoor dat je je brief via jouw persoonlijk e-mailadres verstuurt. 

 

Hoe persoonlijker je brief, hoe groter het effect ervan. 

 

Hieronder vind je ook een volledige lijst met officiële e-mailadressen van de leden van de Commissie Juridische Zaken van het EP. Idealiter neem je contact op met Europarlementariërs uit de Lidstaat waar je woont, maar als je ook andere wilt contacteren, aarzel dan vooral niet. 

 

VOORBEELDBRIEF AAN EUROPARLEMENTARIËRS  

 

Aan: XXX EP-lid, voorzitter/vicevoorzitter/lid Commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement (schrap wat niet van toepassing is)

 

Betreft: Opname van "ecocide" in de herziening van de richtlijn inzake de bescherming van het milieu d.m.v het strafrecht

Geachte voorzitter/ondervoorzitter/naam lid (schrap wat niet van toepassing is),


 

Het is mij bekend dat u in de komende weken in de Commissie Juridische Zaken (JURI) zult stemmen over de door de Europese Commissie voorgestelde herziening van de richtlijn inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht. 

Deze stemming maakt deel uit van een wereldwijde beweging waarvan ook België deel uitmaakt. In december 2021 heeft het federale parlement namelijk een resolutie aangenomen voor de erkenning van de misdaad ecocide op nationaal en internationaal niveau. Als gevolg daarvan ging België de geschiedenis in als het eerste land in Europa dat vroeg om erkenning van de misdaad ecocide in het Statuut van Rome. Op nationaal niveau is dit nieuwe misdrijf opgenomen in het regeerakkoord en er is alle reden om aan te nemen dat ecocide in het nieuwe wetboek van strafrecht zal worden opgenomen.

 

Op dit ogenblik hebben de Commissie Verzoekschriften ("PETI"), de Commissie Ontwikkelingssamenwerking ("DEVE") en de Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid ("ENVI") van het Europees Parlement de Commissie verzocht de misdaad ecocide in de herziening op te nemen (i).

Ook de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa heeft met een overweldigende meerderheid besloten er bij alle 46 lidstaten op aan te dringen "hun juridisch arsenaal te actualiseren om ecocide strafbaar te stellen en effectief te vervolgen". (ii)

 

De erkenning van ecocide als misdaad in het kader van de herziene richtlijn zal de bestaande milieuwetgeving hard versterken, leiderschap en medeleven tonen, en een morele en juridische "rode lijn" bieden aan industrieleiders en beleidsmakers. 

 

Ik verzoek u met klem deze historische kans aan te grijpen en te stemmen voor de opname van ecocide als misdaad, zoals omschreven door het panel van onafhankelijke deskundigen (juni 2021), in de herziening van de richtlijn inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht.
 

Ecocide is een belangrijke oorzaak van de klimaat- en ecologische crisis. Door ecocide als misdrijf te erkennen zien we de realiteit onder ogen en erkennen we dat wanneer we roekeloos de levende wereld vernietigen die ons in stand houdt, we alles in gevaar brengen: onze levens, onze kinderen, de toekomst van onze eigen soort en zovele andere... 
 

Door ecocide te erkennen zou de EU een leidende rol kunnen spelen bij de erkenning van deze misdaad op internationaal niveau.

 

De beslissing die u op het punt staat te nemen zal immense gevolgen hebben. Het zal niet alleen uzelf en uw dierbaren treffen, maar talloze mensen, soorten en ecosystemen voor vele, vele toekomstige generaties.

 

Ik verzoek u dringend na te denken over deze mijlpaal en te stemmen voor de opname van ecocide als misdaad in de herziening van de richtlijn.  

 

Met vriendelijke groeten,

 

XXX

 

_____________________

 

(i)Bij de definitie van ecocide hebben de commissies de definitie gevolgd die is voorgesteld door het panel van onafhankelijke deskundigen (IEP) dat in juni 2021 door de Stop Ecocide Foundation werd samengebracht.

 

(ii) Milieueffecten van gewapende conflicten, Resolutie 2477, aangenomen op 25.01.2023.

Ontdek onze mobilisatie voor de erkenning van de misdaad ecocide in Europa:

Screenshot 2022-04-19 at 14.10.28.png
bottom of page