top of page

EUROPEES AKKOORD BEREIKT!
EU gaat 
ernstige milieumisdrijven
"
vergelijkbaar met ecocide”
strafbaar stellen.

Screenshot 2024-01-17 at 22.18.33.png

ONDERSTEUN DE OPROEP AAN EU OM ECOCIDE ALS EEN MISDAAD TE ERKENNEN

In de komende weken zal de Commissie juridische zaken (JURI) stemmen over het al dan niet opnemen van het misdaad ecocide in de herziene milieucriminaliteitsrichtlijn.

 

Dit is een historische kans en we kunnen allemaal de uitkomst van de stemming beïnvloeden door de commissieleden aan te schrijven. Het aanschrijven van commissieleden is namelijk een krachtige en beproefde methode om leden van het Europees Parlement te laten weten wat het publiek wil. 

De EU-richtlijn van 2008 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht wordt momenteel herzien. In het huidige ontwerp wordt ecocide wel genoemd in de preambule, maar een zelfstandige strafbepaling waarin ecocide verboden wordt ontbreekt echter in het voorstel.

Wij zijn van mening dat ecocide moet worden toegevoegd als een nieuw strafbaar feit, waardoor een afdwingbaar afschrikmiddel wordt gecreëerd voor de meest ernstige schade aan de natuur die omvangrijk of langdurig is. Erkenning van ecocide als een misdrijf in de richtlijn zal: 

  • de bestaande milieuwetgeving in alle lidstaten van de EU ondersteunen en versterken;

  • een hoognodige begrenzing voor economische activiteit creëren;

  • positieve verandering en innovatie in beleid en bedrijfsleven mogelijk maken.

Dit is een juridische en morele kans voor de EU om het voortouw te nemen bij de bescherming van het leven op Aarde: voor ons, voor onze kinderen en voor alle levende wezens.  

Vertel de EU dat ze die kans moeten grijpen.

Toon jouw steun door onderstaand standpunt te onderschrijven of door een brief te sturen aan leden van de Commissie juridische zaken.

Ontdek onze mobilisatie voor de erkenning van de misdaad ecocide in Europa:

Screenshot 2022-04-19 at 14.10.28.png
bottom of page